Menu

Om oss

Om GnestaPenseln

GnestaPenseln står för Svenskt hantverk av högsta kvalitet med renhet i linjer och utförande. Ett naturtänkande som ligger i tiden med naturprodukter både i råvarorna och paketeringsteknik, utan onödigt slösande med vår jords resurser.

Exempel på detta:

 • Ren kinesisk svinborst 90 tops, fälld från levande djur.
 • Ergonomiska grepp i trärena skaft av träslaget al, björkplyfa i moddlarserien.
 • Brännstämpelprägling i skaftet.
 • Cellofaninslagen pensel, alltså ej krympplast (vår metod ger en optimal mejselform av penselns topp).
 • Skötselanvisningar som rekommenderar effektiva, naturvänliga lösningar för penselrengöring.

 

Detaljer som skiljer GnestaPenseln från mängden:

 • Svinborsten 90 tops är av absolut högsta kvalitet, noga utvald, specialpreparerad i unik kokteknik där "spretborst" försvinner helt. 90 tops kvalitet är idag den högsta kvalitet som går att köpa. 90 tops betyder att 90 % av borstbunten håller samma strålängd. Under flera moment i vår tillverkning förfinas borsten så att penseln närmar sig 100 tops kvalitet. Det är i borsttoppen penseln ska vara välfylld för att kunna fördela färgen fint mot underlaget. Denna metod är vi ensamma om på marknaden idag.
 • Klippningen av borsten sker varsamt för att stråets naturliga delning ska finns kvar. Det är den delningen som gör naturborsten unik att varsamt ligga an mot underlaget och samtidigt hålla och fördela färgen under målning. Med en borstvälfylld pensel där borsten håller samman och inte spretar går även vår kraftigaste pensel att spara med.
 • Våra flesta penselmodeller är helgjutna, med detta menas att under blecket är borsten och skaftet hoplimmade med varandra. Penseln håller på detta sätt längre och det finns inga vattenfickor under blecket.
 • Flera modeller av penslarna har rostfria bleck idag, vilket ökar penselns livslängd för dagens vattenbaserade färgval.
 • GnestaPenselns skaft har utvecklats i samråd med sjukgymnaster för att skapa ett ergonomiskt rätt handgrepp, allt för att motarbeta förslitning och uttröttning av underarmens små muskelgrupper hos målaren.
 • Med våra större penselmodeller medföljer en lättförståelig skötselanvisning som ger målaren ett långlivat personligt kvalitetsverktyg. Det är inte några svåra regler att lära sig, men resultatet av penselvården är häpnadsväckande; Målaren får möjlighet att slita in sin pensel efter sin arbetsmetod och lär sig värdet av sitt verktyg och därmed också dess unika kapacitet för perfekt resultat. Penslar av naturborst som slits in är ju ett av målarens viktigaste verktyg. Här gallras "agnarna från vetet", m.a.o. "mäster från kludden"!
 • Skötselråden gör att slit-och-slängpenseln försvinner. Det stjäl ju målarens timpenning att springa och köpa penslar stup i kvarten och vart tog målerikvaliteten vägen? Följs skötselråden ger vi livslång nöjd-kund-garanti!

 • Till dagens moderna vattenbaserade färgsortiment fungerar GnestaPenseln utmärkt då naturborsten har allt som syntetpenseln är tillverkad att försöka efterlikna, t.ex. delningen i toppen, konisk borstprofil som ger penseln rätt spänst, dessutom har naturborsten hullingar runt varje strå som syntetborsten helt saknar. Därför håller och fördelar naturborsten färgen i penseln bättre m.a.o. slipper målaren doppa penseln i burken lika ofta och spar därmed tid som i sin tur ger högre timpenning. Penseln är också under arbetets gång roligare att arbeta med då denna kvalitetsprodukt ger unikt slutresultat direkt. Detta kräver ju dagens vattenbaserade färger då "öppettiden" är mycket kort. Moderna färger ställer idag högre krav på marknadens penslar som GnestaPenseln på alla punkter uppfyller. GnestaPenseln kostar dubbla inköpspenningen gentemot andra penslar på marknaden, men mindre än hälften så många slutförbrukas hos målaren. Vad tror du att du tjänar på när kvalitén på slutresultatet också ska räknas in?!